Werkgebonden personenmobiliteit vormt een cruciale schakel in het dagelijks leven van miljoenen mensen. Of het nu gaat om de dagelijkse reis van huis naar werk of zakelijke reizen, deze bewegingen hebben niet alleen invloed op de efficiëntie en het welzijn van werknemers, maar ook op de ecologische voetafdruk van onze maatschappij.

In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het essentieel om te begrijpen hoe wij als individuen en organisaties een positieve impact kunnen maken door onze mobiliteitsgewoonten te verbeteren. Met regelgevingen die continu evolueren, zoals het ‘Besluit werkgebonden personenmobiliteit’, wordt het steeds belangrijker om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en verplichtingen.

Dit artikel biedt u een diepgaande blik op wat werkgebonden personenmobiliteit inhoudt en hoe u kunt voldoen aan de bijbehorende regelgeving. Ontdek hoe uw organisatie zich kan aanpassen aan de nieuwste eisen en tegelijkertijd kan bijdragen aan een groenere toekomst!

Wat verstaan we onder werkgebonden personenmobiliteit?

Werkgebonden personenmobiliteit verwijst naar alle verplaatsingen die mensen maken in het kader van hun werk. Dit omvat woon-werkverkeer, dus de reis van en naar de werkplek, maar ook alle verplaatsingen die tijdens werktijd worden gemaakt, zoals dienstreizen, bezoeken aan klanten, leveranciers of andere zakelijke afspraken.

Denk aan een werknemer die dagelijks vanuit Utrecht naar Amsterdam reist voor werk of een consultant die verschillende klanten op één dag bezoekt. Elke kilometer die voor deze doeleinden worden afgelegd, vallen onder werkgebonden personenmobiliteit. 

Het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)

Op 1 juli 2024 treedt een belangrijke nieuwe regelgeving in werking binnen de Omgevingswet: het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit. Dit wettelijk kader is specifiek gericht op ondernemingen met meer dan 100 werknemers en vereist dat zij gedetailleerde gegevens over hun woon-werkverkeer en zakelijk verkeer (samen werkgebonden personenmobiliteit genoemd) rapporteren.

Deze maatregel is een direct gevolg van de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, in lijn met de Europese Klimaatwet, de Green Deal en de Nederlandse Klimaatwet.

Het besluit, dat op 28 november 2023 werd gepubliceerd, wijzigt het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Het classificeert woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit als milieubelastende activiteiten en stelt daarom strikte regels voor het beheersen van emissies.

De doelstelling is om tegen 2030 het aantal autokilometers met 8 miljard te verminderen ten opzichte van 2016, wat een reductie van 1,5 megaton CO2 moet opleveren, met specifieke reductiedoelen voor werkgebonden personenmobiliteit.

Wat is het doel van de nieuwe wetgeving omtrent werkgebonden personenmobiliteit?

De nieuwe wetgeving omtrent werkgebonden personenmobiliteit, gestimuleerd door het Akkoord van Parijs en geïmplementeerd als onderdeel van de Europese Green Deal en de Klimaatwet, heeft een duidelijk en ambitieus doel: de CO2-uitstoot verminderen die voortkomt uit woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit. Deze twee vormen van mobiliteit zijn samen verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot van personenmobiliteit.

De wetgeving is bedoeld om organisaties aan te moedigen en te ondersteunen in het kritischer kijken naar hun mobiliteitsbeleid. Door te investeren in duurzame alternatieven en het stimuleren van minder en groener reizen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan wettelijke eisen, maar ook aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk.

Het uiteindelijke doel is niet alleen de CO2-emissies te verlagen, maar ook een gezondere, duurzame leefomgeving te creëren voor toekomstige generaties. Door het reduceren van het aantal autokilometers en het stimuleren van alternatieve, milieuvriendelijke vervoerswijzen (duurzame mobiliteit), zoals het openbaar vervoer, fietsen, en carpoolen, kunnen significante verbeteringen worden bereikt in zowel luchtkwaliteit als verkeerscongestie.

Voorbereiding op de rapportageverplichting

Als onderdeel van het Besluit Werkgebonden Personenmobiliteit, wordt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit voor bedrijven ingevoerd. Dit houdt in dat bedrijven met meer dan 100 werknemers gedetailleerde gegevens over hun werkgebonden personenmobiliteit moeten verzamelen en deze jaarlijks moeten rapporteren.

Het doel hiervan is om een duidelijk beeld te krijgen van de impact van werkgebonden personenmobiliteit op het milieu en om strategieën voor verduurzaming te ontwikkelen. Gegevens die verzameld en gerapporteerd dienen te worden omvatten onder andere:

  • Het totaal aantal kilometers dat werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit;
  • Het jaartotaal aan kilometers verdeeld per soort vervoermiddel (zoals auto, openbaar vervoer, fiets etc.);
  • Het jaartotaal aan kilometers verdeeld per brandstoftype (zoals benzine, diesel of elektriciteit/hybride).

Het is essentieel voor bedrijven om deze gegevens nauwkeurig en consistent te verzamelen, aangezien de eerste rapportage uiterlijk op 30 juni 2025 al ingediend moet worden. Deze rapportage heeft betrekking op de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Voorbereiden op deze rapportage begint met het opzetten van een effectief systeem voor dataverzameling en -management, wat kan worden vergemakkelijkt door het gebruik van gespecialiseerde software en apps, zoals de Carbonics-App.

Voldoe aan de rapportageverplichting met de Carbonics-App

De Carbonics-App biedt een naadloze oplossing voor organisaties die moeten voldoen aan de nieuwe rapportagevereisten van de wet Werkgebonden Personenmobiliteit. Onze app is speciaal ontworpen om het verzamelen en rapporteren van de benodigde gegevens eenvoudig en efficiënt te maken.

Met de Carbonics-App kunnen organisaties profiteren van een aantal sleutel functionaliteiten:

  • Anoniem: er worden geen persoonlijke gegevens van werknemers opgeslagen, alleen de afstanden worden geregistreerd.
  • Eenvoudig: de app is gebruiksvriendelijk en vereist minimale interactie van de gebruiker.
  • Volledig geautomatiseerd: van dataverzameling tot rapportage, alles wordt automatisch afgehandeld.
  • Sluitende registratie: elke afgelegde afstand wordt nauwkeurig bijgehouden en geregistreerd.

Elke maand ontvangen organisaties automatisch een overzichtelijk dashboard met alle relevante gegevens, waardoor het beheer van deze informatie sterk vereenvoudigd wordt. Dit garandeert niet alleen dat organisaties hun rapportageverplichtingen nakomen, maar biedt ook inzicht in potentiële gebieden voor verbetering van de mobiliteitsstrategieën.

De eerste rapportageperiode begint op 1 juli 2024 en loopt tot en met 31 december 2024, met de verplichting om de gegevens uiterlijk op 30 juni 2025 te rapporteren. Met de Carbonics-App wordt het voor bedrijven makkelijker om aan de nieuwe wetgeving te voldoen en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame bedrijfsvoering.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Als je de laatste updates wilt ontvangen van de ontwikelingen van Carbonics. Schrijft je dan in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *