Vanaf 2024 wordt het landschap van verantwoordelijkheden voor bedrijven en organisaties op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk gewijzigd door de introductie van de CO2-rapportageplicht. Deze nieuwe regelgeving verplicht bedrijven om nauwkeurig verslag te doen van hun CO2-uitstoot door werkgebonden mobiliteit, met als doel de impact op het milieu te verminderen.

Specifiek richt de CO2-rapportageplicht zich op bedrijven met meer dan 100 werknemers en is het vanaf 1 juli 2024 noodzakelijk om de gegevens van alle zakelijke en woon-werkverkeer kilometers te registreren. De eerste rapportage moet uiterlijk op 1 juli 2025 ingediend zijn.

Wat moet u als werkgever doen als gevolg van de CO2-rapportageplicht?

Als werkgever met meer dan 100 werknemers staat u aan de vooravond van een belangrijke verplichting die vanaf 1 juli 2024 in werking treedt. U bent vanaf dat moment verplicht om alle woon-werkverkeer- en zakelijke kilometers van uw medewerkers te registreren. Dit wordt ook wel de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit genoemd.

Deze registratie moet gedetailleerd zijn en onderscheid maken tussen verschillende vervoermiddelen zoals de auto, fiets, openbaar vervoer en deelvervoer, evenals het type brandstof van het betreffende vervoermiddel.

Voor welke organisaties is de CO2-rapportage verplicht?

De verplichting tot CO2-rapportage geldt voor organisaties die voldoen aan specifieke criteria. Primair geldt de verplichting voor organisaties die meer dan 100 werknemers in dienst hebben.

Hierbij is het van belang dat de werkgever geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) en de werknemers op basis van een arbeidsovereenkomst van minimaal 20 uur per maand werken. De peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari van het rapportagejaar, of 1 juli bij een keuze voor een halfjaarlijkse rapportage.

Belangrijk is dat alle vestigingen die onder hetzelfde KvK-nummer vallen gezamenlijk rapporteren. Echter, vestigingen buiten Nederland zijn vrijgesteld van deze rapportageplicht. Daarnaast ligt de rapportageplicht voor het gebruik van uitzendkrachten niet bij uw onderneming, maar bij het uitzendbureau dat deze werknemers levert.

Welke gegevens moeten er in de CO2-rapportage opgenomen worden?

Om te voldoen aan de CO2-rapportageplicht, is het essentieel dat werkgevers een gedetailleerd overzicht bieden van alle zakelijke en woon-werk kilometers die hun medewerkers afleggen, oftewel alle kilometers met betrekking tot werkgebonden personenmobiliteit.

Dit omvat een uitgebreide registratie van de vervoermiddelen die worden gebruikt, zoals openbaar vervoer, fiets, te voet, bromfiets, scooter, motor, en auto. Ook moeten alle kilometers uitgesplitst worden per brandstoftype. De CO2-rapportage moet dus de totale afgelegde kilometers per jaar omvatten, opgesplitst naar de gebruikte vervoerswijzen en brandstoftypen.

Voor nu moeten werkgevers zich houden aan een gezamenlijk CO2-uitstoot plafond. Na een evaluatie in 2026 zal worden bepaald of er aanvullende regelgeving nodig is over een mogelijke, maximale CO2-uitstoot per kilometer per werkgever.

Hoe en wanneer moet u rapporteren?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een digitaal platform ontwikkeld waarop u als werkgever uw CO2-rapportage kunt indienen. Het proces van rapportage start formeel op 1 juli 2024, waarbij u de keuze heeft om te rapporteren over de tweede helft van het jaar 2024 of het gehele jaar.

Voorafgaand aan deze datum, tot 30 juni 2024, is het rapporteren niet verplicht, maar wordt vrijwillig rapporteren aangemoedigd om een beter inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van uw organisatie. Bovendien kan dit als voorbereiding dienen om de vereiste gegevens effici├źnter te verzamelen en te verwerken voor de verplichte rapportageperiode.

Vanaf 1 juli 2024 moet uw organisatie, indien deze meer dan 100 werknemers telt, de vereiste gegevens jaarlijks rapporteren. De uiterlijke inleverdatum voor het rapporteren van de gegevens over 2024 is 30 juni 2025.

Automatiseer het opstellen van de CO2-rapportage met Carbonics

De CO2-rapportageplicht hoeft geen belemmering te wezen voor uw organisatie. Met de Carbonics-App van Swissoft, kunt u op een anonieme, eenvoudige en volledig geautomatiseerde manier voldoen aan de rapportageverplichtingen.

Onze app registreert alle afstanden die uw medewerkers afleggen zonder dat er locaties worden opgeslagen. Locatiegegevens worden na elke rit namelijk direct verwijderd, waarbij alleen de afstand en datum bewaard blijven.

Elke maand ontvangt u automatisch een overzichtelijk CO2-rapport, en in januari een jaarrapportage, waardoor het beheren van uw CO2-rapportages eenvoudig en overzichtelijk blijft.

Begin vandaag nog met het gebruik van Carbonics en zorg ervoor dat u klaar bent voor de start van de rapportageplicht op 1 juli 2024. Voor slechts een kleine investering, biedt Carbonics u een complete, zorgeloze oplossing voor de rapportageperiode van zes maanden.

Bekijk onze website voor meer informatie of neem direct contact op om meer te leren over hoe Carbonics uw CO2-rapportage kan vereenvoudigen en optimaliseren. Maak de stap naar een duurzame en verantwoordelijke bedrijfsvoering met Carbonics.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Als je de laatste updates wilt ontvangen van de ontwikelingen van Carbonics. Schrijft je dan in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *