Heeft u zich ooit afgevraagd hoeveel invloed uw dagelijkse activiteiten hebben op het milieu? Het antwoord kan worden gevonden in uw CO2-voetafdruk. In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, biedt de CO2-voetafdruk waardevolle inzichten in hoe we de gezondheid van onze planeet kunnen beschermen en verbeteren.

Bent u nieuwsgierig hoe uw activiteiten bijdragen aan uw CO2 uitstoot? Lees dan verder en ontdek hoe u zelf aan de slag kunt gaan met het berekenen en verminderen van uw persoonlijke of zakelijke CO2-voetafdruk.

Wat is een CO2-voetafdruk?

Een CO2-voetafdruk, ook wel bekend als ‘carbon footprint’, is een maatstaf voor de totale hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen die direct en indirect worden uitgestoten door een individu, organisatie, evenement of product. Deze uitstoot wordt meestal uitgedrukt in equivalenten van koolstofdioxide (CO2-eq) om een duidelijk beeld te geven van de impact op ons klimaat.

Verschillende soorten CO2-voetafdrukken

Wanneer we praten over de CO2-voetafdruk, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee specifieke types: de Product Carbon Footprint en de Corporate Carbon Footprint.

De Product Carbon Footprint verwijst naar de emissies die gedurende de gehele levenscyclus van een product vrijkomen. Vanaf de winning van de grondstoffen, door de verschillende fasen van productie en transport, tot aan het gebruik en uiteindelijk de recycling of verwijdering van het product.

Daarentegen richt de Corporate Carbon Footprint zich op de totale hoeveelheid CO2 die door een bedrijf wordt uitgestoten gedurende een bepaalde periode, vaak een jaar. Het omvat alle bedrijfsactiviteiten, van operationele processen tot de energieconsumptie van kantoren.

Deze differentiatie helpt organisaties en consumenten om specifieke doelen te stellen en gerichter te werken aan het verlagen van hun CO2-uitstoot, afhankelijk van hun rol in de economie.

Wat is het verschil tussen de CO2-voetafdruk en ecologische voetafdruk?

Hoewel ze vaak door elkaar worden gebruikt, is er een wezenlijk verschil tussen de CO2-voetafdruk en de ecologische voetafdruk. Ondanks dat beide concepten gericht zijn op duurzaamheid en milieubewustzijn, is het belangrijk om het verschil tussen de twee termen te begrijpen.

De CO2-voetafdruk meet specifiek de hoeveelheid koolstofdioxide-emissies die worden veroorzaakt door bepaalde activiteiten of gedurende de levenscyclus van producten. Deze meting is gericht op de impact van deze emissies op het klimaat en wordt vaak gebruikt om de bijdrage aan de opwarming van de aarde te evalueren.

Daarentegen omvat de ecologische voetafdruk een breder spectrum van milieueffecten. Het meet hoeveel biologisch productieve land- en wateroppervlakte een individu, een bevolkingsgroep of een activiteit vereist om de door hen verbruikte hulpbronnen te produceren en om hun afval op te nemen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, zoals watergebruik, landgebruik en de consumptie van hulpbronnen.

Stel, u eet een appel. De CO2-voetafdruk van deze appel houdt rekening met de emissies van het kweken, transporteren en verwerken van de appel. De ecologische voetafdruk zou daarnaast ook de hoeveelheid water en grond in beschouwing nemen die nodig waren om de appel te produceren, alsmede de invloed van het gebruik van pesticiden op de biodiversiteit.

CO2-footprint: Scope 1, Scope 2 en Scope 3 uitstoot

De term ‘Scope’ speelt een cruciale rol in het begrijpen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf. Deze scopes zijn gecategoriseerd om verschillende soorten emissies te identificeren die een organisatie direct of indirect produceert:

  • Scope 1: Deze emissies zijn direct afkomstig van en komen voort uit bronnen die een organisatie zelf beheert of bezit, zoals de verbranding van brandstof in bedrijfsvoertuigen of de uitstoot van industriële processen.
  • Scope 2: Dit betreft indirecte emissies uit de opwekking van aangekochte energie die het bedrijf gebruikt, zoals elektriciteit, stoom of koeling.
  • Scope 3: Deze categorie omvat alle andere indirecte emissies die een resultaat zijn van activiteiten van het bedrijf, maar die plaatsvinden bij bronnen die niet door het bedrijf zelf worden beheerd. Dit kan variëren van de productie van ingekochte materialen tot het transport van verkochte goederen in de supply chain.

CO2-footprint berekenen

Het berekenen van een CO2-voetafdruk kan een oogopener zijn, zowel voor individuen als voor bedrijven. Terwijl de berekening voor personen voornamelijk focust op directe activiteiten zoals reizen, energieverbruik thuis, en consumptiepatronen, omvat de berekening voor bedrijven een veel uitgebreidere analyse, inclusief de eerder genoemde Scope 1, Scope 2, en Scope 3 emissies.

Voor bedrijven is deze uitgebreide benadering essentieel omdat het hen in staat stelt hun totale milieu-impact te begrijpen, die verder reikt dan de directe uitstoot. Het helpt organisaties om hun grootste bronnen van emissies te identificeren, waardoor ze effectievere strategieën kunnen ontwikkelen om deze te verminderen.

Het berekenen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf omvat het verzamelen van gegevens over alle relevante activiteiten die binnen de scope van hun operaties vallen. Dit kan complex zijn en vereist vaak gespecialiseerde software of consultancydiensten.

Individueel kan de CO2-voetafdruk eenvoudiger worden berekend met behulp van online calculators die verschillende aspecten van iemands levensstijl meten en vergelijken met gemiddelde gegevens. Deze tools zijn een uitstekend startpunt voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn of haar klimaateffect.

Wat kan ik met de CO2-voetafdruk?

Het berekenen van uw CO2-voetafdruk is meer dan een theoretische oefening; het is een krachtig instrument voor verandering. Door inzicht te krijgen in de hoeveelheid koolstofdioxide die uw activiteiten uitstoten, kunt u gerichte maatregelen nemen om deze emissies te verminderen. Dit geldt voor zowel individuen als bedrijven.

Voor bedrijven biedt de CO2-voetafdruk een basis voor het stellen van realistische doelen voor duurzaamheid. Door te weten waar de grootste emissies vandaan komen, kunnen zij specifieke gebieden aanpakken, zoals energieverbruik, transportmethoden en productieprocessen. Veel bedrijven gebruiken hun CO2-voetafdruk zelfs als een Key Performance Indicator (KPI) om de vooruitgang naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering te meten en te rapporteren.

Op persoonlijk niveau geeft het begrijpen van uw CO2-voetafdruk u de mogelijkheid om dagelijkse keuzes te maken die minder belastend zijn voor het milieu. Of het nu gaat om het kiezen van openbaar vervoer over een auto, het verminderen van vleesconsumptie of het investeren in energie-efficiënte apparaten, elk klein beetje helpt bij het verminderen van uw persoonlijke impact op het klimaat.

CO2-uitstoot verminderen door inzicht te krijgen in de CO2-footprint

Door uw CO2-footprint te kennen, kunt u gericht maatregelen nemen om deze te verkleinen. Denk aan het verbeteren van energie-efficiëntie, het investeren in hernieuwbare energiebronnen of het optimaliseren van logistieke processen.

De invoering van de CO2-registratieplicht is een goed voorbeeld van hoe inzicht in de CO2-uitstoot kan bijdragen aan het nemen van gerichte maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is echter ook belangrijk om goed voorbereid te zijn op deze veranderingen voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Met de Carbonics-app kunt u eenvoudig voldoen aan deze registratieverplichting. Deze app verzamelt automatisch alle gegevens over de CO2-uitstoot van uw medewerkers’ zakelijke en woon-werk reizen, waarbij strikt voldaan wordt aan de privacywetgeving. U ontvangt maandelijks een gedetailleerde rapportage, waardoor u inzicht krijgt in mogelijke verbeterpunten binnen uw organisatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Als je de laatste updates wilt ontvangen van de ontwikelingen van Carbonics. Schrijft je dan in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *