Het is bijna zover: vanaf 1 juli 2024 geldt er een nieuwe verplichting voor alle organisaties met meer dan 100 werknemers. Deze bedrijven moeten dan beginnen met het rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers.

In essentie betekent dit dat elke rit, elke kilometer die wordt afgelegd door uw personeel, gemeld moet worden. Dit is niet zomaar een administratieve handeling; het is een belangrijke stap in de richting van een duurzame en bewuste manier van werkgebonden personenmobiliteit.

De regelgeving richt zich op verschillende soorten vervoer, inclusief auto’s, fietsen en openbaar vervoer, en vraagt om specifieke details zoals het aantal kilometers en het type brandstof dat wordt gebruikt. Al deze gegevens moeten worden verzameld en gerapporteerd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), met het oog op het verminderen van CO2-uitstoot en het stimuleren van meer milieuvriendelijke vervoersalternatieven.

Het klinkt misschien ingewikkeld, maar de essentie is simpel: door te weten hoeveel en hoe uw werknemers reizen, kunt u betere plannen maken om deze reizen efficiënter en duurzamer te maken. En daarbij hoeft u zich geen zorgen te maken over het rapporteren van exacte uitlaatemissies; het gaat vooral om de afstanden en het type vervoer.

Wat verandert er voor uw organisatie?

Als uw organisatie de drempel van 100 werknemers overschrijdt, betekent dit dat u jaarlijks moet gaan rapporteren over zowel het zakelijke verkeer als het woon-werkverkeer van uw personeel. Deze rapportages moeten gedetailleerde informatie bevatten, zoals het aantal gereisde kilometers per vervoermiddel, uitgesplitst per type brandstof.

Deze gegevens moet u indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een belangrijk punt om te noteren is dat er geen rapportage vereist is over de specifieke uitstoot van uitlaatgassen. De focus ligt op de afstanden en het type gebruikte vervoermiddelen, wat het proces iets vereenvoudigt maar tegelijkertijd een nauwkeurige administratie vereist.

Deze nieuwe regelgeving kan in eerste instantie als een last lijken, maar het biedt ook kansen voor uw organisatie om efficiënter en milieubewuster te opereren. Hierbij kan software zoals de Carbonics-App een cruciale rol spelen door het vereenvoudigen van de dataverzameling en rapportage.

Het doel van de rapportageverplichting

De nieuwe regelgeving voor het rapporteren over het woon-werkverkeer en de zakelijke mobiliteit van werknemers is een direct gevolg van internationale en nationale klimaatafspraken. Dit initiatief vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs en is onderdeel van de Europese Green Deal en de Nederlandse Klimaatwet. Het hoofddoel van de rapportageverplichting is om de CO2-uitstoot te verminderen.

Deze verplichting, specifiek gericht op werkgebonden personenmobiliteit, is ontworpen om organisaties aan te sporen hun verkeersbewegingen te analyseren en waar mogelijk te verminderen of te verduurzamen. Door inzicht te krijgen in de reispatronen van werknemers, kunnen bedrijven effectieve strategieën implementeren om het aantal gereden kilometers te verminderen en duurzame mobiliteit te stimuleren.

Deze aanpak helpt niet alleen bij het terugdringen van de uitstoot, maar bevordert ook een gezondere levensstijl onder werknemers door bijvoorbeeld het fietsen of lopen naar werk aan te moedigen. Bovendien draagt het bij aan een verminderde verkeersdrukte en de daaruit voortvloeiende impact op het milieu.

Eenvoudig voldoen aan de rapportageverplichting met Carbonics

Het naleven van de nieuwe rapportageverplichtingen kan een uitdaging zijn, maar met de juiste tools wordt het aanzienlijk eenvoudiger. Carbonics biedt een innovatieve oplossing die het mogelijk maakt om moeiteloos te voldoen aan de eisen van de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Met onze gebruiksvriendelijke app kunt u zonder gedoe de benodigde gegevens verzamelen en rapporteren.

Een van de grootste voordelen van Carbonics is de automatisering van het verzamelproces. De app verzamelt anoniem en automatisch alle relevante reisgegevens van uw werknemers. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over het handmatig bijhouden van deze informatie, wat vaak tijdrovend en foutgevoelig is.

Daarnaast garandeert Carbonics dat de privacy van uw werknemers volledig beschermd blijft. Er wordt geen locatie data of persoonlijke informatie opgeslagen; alleen de afgelegde afstanden worden geregistreerd. Na het afronden van de rit worden zelfs deze gegevens gewist, waardoor alleen het essentiële overblijft voor uw rapportages.

Elke maand ontvangt u automatisch een gedetailleerd rapport dat voldoet aan alle wettelijke vereisten. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om te voldoen aan de rapportageverplichtingen, maar biedt ook waardevolle inzichten die u kunt gebruiken om de duurzaamheid van uw organisatie verder te verbeteren.

Benieuwd naar hoe Carbonics uw organisatie kan helpen met het efficiënt rapporteren van werkgebonden personenmobiliteit? Neem contact met ons op of meld u direct aan voor een demonstratie om de mogelijkheden van onze app te ontdekken. Samen maken we het makkelijker voor uw bedrijf om bij te dragen aan een groenere en duurzamere toekomst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Als je de laatste updates wilt ontvangen van de ontwikelingen van Carbonics. Schrijft je dan in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *