De verduurzaming van bedrijfsprocessen is een belangrijk thema in het huidige zakelijke klimaat. Een significante factor binnen deze transitie is het verminderen van de CO2-uitstoot van wagenparken. Organisaties staan voor de uitdaging om niet alleen economisch efficiënt te opereren, maar ook hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het reduceren van CO2 binnen uw wagenpark biedt een kans om bij te dragen aan een duurzamere wereld, terwijl u tevens voldoet aan steeds strenger wordende milieuwetgeving. Dit proces vereist een weloverwogen aanpak waarbij inzicht, innovatie en strategie hand in hand gaan.

Door gerichte maatregelen te implementeren, kunnen organisaties significante verbeteringen realiseren. De focus ligt niet alleen op het vervangen van voertuigen of het optimaliseren van routes, maar ook op het bewust maken van medewerkers en het stimuleren van duurzamer reisgedrag.

Dit alles begint met een fundamenteel inzicht in de huidige CO2-uitstoot van uw wagenpark, waarna gerichte stappen gezet kunnen worden naar een groener, efficiënter wagenpark.

CO2-reductie begint bij inzicht in de CO2-uitstoot

Het verminderen van de CO2-uitstoot van uw wagenpark begint met een duidelijk inzicht in de huidige emissies. Dit inzicht is cruciaal om effectieve strategieën te ontwikkelen en de impact van geïmplementeerde maatregelen te kunnen monitoren.

Vanaf 1 juli 2024 is het voor organisaties met meer dan 100 werknemers zelfs verplicht om gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verzamelen en te rapporteren. Deze gegevens geven niet alleen inzicht in de totale CO2-uitstoot, maar helpen ook om specifieke bronnen van emissies binnen het wagenpark te identificeren.

Deze nieuwe regelgeving zal voor veel bedrijven een aanzet zijn om actief maatregelen te nemen ter vermindering van hun CO2-uitstoot. Het gaat hierbij niet alleen om het verzamelen van data, maar ook om het begrijpen en analyseren van deze gegevens om zo de meest effectieve strategieën te kunnen toepassen. Dit is een essentiële stap in het streven naar duurzame mobiliteit.

Waarom een wettelijke verplichting?

In het kader van het Klimaatakkoord is de noodzaak erkend om de CO2-uitstoot veroorzaakt door werkgebonden mobiliteit te verminderen. Bijna de helft van de uitstoot door personenmobiliteit komt voort uit woon-werkverkeer en zakelijke reizen, ook bekend als ‘werkgebonden personenmobiliteit‘. Deze vorm van mobiliteit is een belangrijke bron van emissies en dus een centraal aandachtspunt in de strijd tegen klimaatverandering.

De verplichting tot het rapporteren van deze gegevens is bedoeld om organisaties een duidelijk inzicht te geven in de CO2-uitstoot afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Dit inzicht is namelijk essentieel om gerichte maatregelen te kunnen nemen.

Het uiteindelijke doel van deze rapportageverplichting is een substantiële reductie van de CO2-uitstoot, met een streefcijfer van 1,5 megaton minder CO2-uitstoot in 2030. Door deze gegevensverzameling kunnen organisaties hun bijdrage aan klimaatverandering kwantificeren en verminderen, waardoor ze een actieve rol spelen in het behalen van nationale en internationale klimaatdoelstellingen.

Krijg grip op de CO2-uitstoot van uw wagenpark

De verplichte registratie van CO2-emissies zal niet alleen leiden tot een beter begrip van de huidige situatie, maar ook tot praktische handvatten om uw wagenpark te verduurzamen.

Dankzij de geautomatiseerde berekeningen die plaatsvinden nadat de gegevens over werkgebonden personenmobiliteit zijn ingediend, hoeven organisaties zich geen zorgen te maken over de complexiteit van deze berekeningen. Dit alles gebeurt via een digitaal platform dat de uitstoot automatisch berekent en overzichtelijke rapporten genereert.

Deze rapporten bevatten niet alleen gedetailleerde informatie over de uitstoot, maar ook gepersonaliseerde adviezen over hoe de CO2-uitstoot verder verminderd kan worden. Hierdoor kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om hun wagenpark efficiënter en milieuvriendelijker te maken.

Door het inzichtelijk maken van de emissies wordt het eenvoudiger om prioriteiten te stellen en verbeteringen door te voeren die leiden tot een significante vermindering van de CO2-uitstoot.

Start met de CO2-reductie van uw wagenpark met Carbonics

Met de Carbonics-App wordt het verzamelen van gegevens over werkgebonden personenmobiliteit vereenvoudigd. Onze app biedt een anonieme, eenvoudige en volledig geautomatiseerde manier om nauwkeurige gegevens te verzamelen, die essentieel zijn voor het verminderen van de CO2-uitstoot van uw wagenpark.

Elke maand ontvangt u automatisch een overzicht, beheerd via een gebruiksvriendelijk dashboard, waarmee u continu de vinger aan de pols houdt wat betreft de uitstoot van uw organisatie.

Met Carbonics zorgt u voor een gegarandeerde sluitende registratie van de afgelegde afstanden en biedt concrete handvatten om de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie te verduurzamen.

Dit alles met de garantie dat er geen locatiegegevens worden opgeslagen, alleen de afstanden. Dit betekent dat u als werkgever voldoet aan alle AVG vereisten met betrekking tot privacy en verwerking van persoonsgegevens.

Begin vandaag nog met het verduurzamen van uw wagenpark door te kiezen voor Carbonics. Neem contact met ons op voor meer informatie en laat ons u helpen bij het voldoen aan de nieuwe regelgeving en het zetten van een grote stap richting een duurzamere toekomst.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Als je de laatste updates wilt ontvangen van de ontwikelingen van Carbonics. Schrijft je dan in!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *